Protocol COVID-19

Voor Gooise Yoga

 • Gooise Yoga communiceert steeds voorafgaand aan de les met haar deelnemers over de maatregelen binnen de studio, waarin alle gezondheidsregels worden getoond.
 • Deelnemers aan de les komen zoveel mogelijk alleen.
 • De afspraken over binnenkomst bij de entree en de belangrijkste voorzieningen op de locatie worden duidelijk kenbaar gemaakt door Gooise Yoga aan haar deelnemers.
 • Gooise Yoga beheerst het aantal deelnemers dat tegelijkertijd in een ruimte kan zijn, afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand.
 • Er worden alleen activiteiten aangeboden waarbij 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Indien er gewacht moet worden met het binnengaan in de studio of de lesruimte, zorgt Gooise Yoga voor duidelijke instructie en markering, zodat deelnemers zich in en uit de studio en de lesruimte kunnen verplaatsen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen personen.
 • Gooise Yoga (ism Bala centrum) zorgt voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en ventilatie en wijst deelnemers op het belang van handen wassen. Sanitair wordt voor en na gebruik en met extra hygiënemaatregelen schoongemaakt conform de hygiëne richtlijnen van het RIVM.
 • Voor de start van een les worden materialen (met name de handcontactpunten) en ruimtes schoongemaakt, geventileerd en gedesinfecteerd. Na afloop van de les worden deze materialen en ruimtes wederom schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 • Gooise Yoga mag haar bezoekers aanspreken bij overtreding van de regels. Zij zorgt voor naleving en handhaving van dit protocol.

Voor deelnemers aan de yogalessen

 • Deelnemers zijn van harte welkom, mits van tevoren aangemeld op de site.
 • Proeflessers melden zich eveneens aan via een proefles-formulier op de site of per Whatsapp.
 • Kom alleen of met personen uit jouw huishouden.
 • Kom lopend, fietsend of parkeer je auto op de Naarderstraat (Bala) of op de oprit (Huizerhoogt).
 • Ga thuis voorafgaand aan je les naar de wc. Uitsluitend indien noodzakelijk is het sanitair van de studio beschikbaar. Deze zal na afloop schoon gemaakt worden conform de richtlijnen van het RIVM.
 • Was thuis voor en na je bezoek van de les minimaal 20 seconden je handen met zeep.
 • Neem je eigen yoga-mat, blokken, riem en deken mee: indien je (nog) geen mat en/of props hebt dan stelt Gooise Yoga deze ter beschikking en dien je na afloop zelf de mat te reinigen met de aanwezige reinigingsmiddelen.
 • Kom in je yogakleding naar de studio.
 • Door ventilatie van de lesruimte kan de temperatuur binnen frisser zijn. Zorg voor voldoende warme yogakleding.
 • Trek instappers of slippers aan, zodat de hal snel doorstroomt.
 • Breng, indien gewenst, je eigen gevulde waterfles of bidon mee. Er wordt geen thee verzorgd.
 • Houd 1,5 meter afstand in de hal of wacht buiten tot er voldoende ruimte is de studio te betreden.
 • Reinig bij binnenkomst je handen bij de hygiëne zuil of gebruik je eigen desinfectie (Bala centrum).
 • Leg je mat neer onder het stickertje met pijl. Deze is gericht op het midden van de bovenrand van je yoga-mat.
 • Geef elkaar ruimte in de lesruimte, bewaar 1,5 meter afstand.
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (stop deze in je afvalzakje).
 • Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, afval) weer mee naar huis.
 • Verlaat direct na je les de lesruimte en ga naar buiten. Napraten niet in of in de nabijheid van de studio, maar verder verwijderd en op veilige afstand van elkaar (1,5 meter).
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouding verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft.
 

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in het centrum of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak of deelname aan een activiteit, ga je akkoord met dit risico. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om te zorgen dat we niemand kunnen besmetten, door de hygiënemaatregelen van de RIVM te volgen, in onze vrije tijd voldoende afstand tot anderen te houden en drukte zoveel mogelijk te vermijden. Bij vragen, neem contact op: 06-14385800.